Aby zalogować się do wersji demo należy
przejść na adres

workplan.elcaro.space


Login: demo
Hasło: demo1234


Wersja demonstracyjna umożliwia wyłącznie część operacji
o północy dane są czyszczone


Czym jest eWorkplan

eWorkplan to innowacyjny system do zarządzania wszystkimi procesami
w firmie na wyższym poziomie stworzony w oparciu o najnowsze technologie, tak aby zapewnić najwyższą wydajność i wyjątkowe możliwości. Jest w stanie zintegrować się z każdym innym systemem działającym już w firmie np. ERP.

eWorkplan łączy wiele istniejących na rynku rozwiązań w jeden wieloplatformowy system.

Umożliwia nie tylko planowanie procesów,
ale także dodatkowo wspiera automatyzację procesów poprzez możliwość:
Gromadzenia szerokiej dokumentacji: jakościowej, technicznej, instrukcji, specyfikacji, zdjęć, notatek.
Generowania i drukowania różnej formy raportów oraz dokumentów pdf.
Bezpośredniej z systemu komunikacji przez bramki sms/e-mail, możliwej także na zasadzie zdefiniowanych automatycznych powiadomień.
Archiwizację zapisu historii korespondencji e-mail / sms na wszystkich etapach procesu.
eWorkplan zastępuje z wyjątkową skutecznością tradycyjne planowanie w wielu arkuszach Excell, osobne foldery z dokumentacją (raporty, zdjęcia , specyfikacje), narzędzie Outlook i inne, co umożliwia wszystkim zaangażowanym w proces Pracownikom niezwykle łatwy i szybki dostęp do wszystkich niebędnych i najbardziej zaktualizowanych informacji i danych.

eWorkplan umożliwia bardzo efektywnie i łatwo zarządzać wieloma lokalizacjami, stanowiskami pracy,
poszczególnymi zadaniami w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria.

eWorkplan to otwarte rozwiązanie do “USZYCIA NA MIARĘ” POTRZEB KAŻDEGO KLIENTA

Najważniejsze cechy

Integracja i standaryzacja rozproszonych procesów.
 • Oszczędność czasu menedżerów i zespołu
 • Ograniczenie liczby błedów w bazach danych
 • Zintegrowane systemy
 • Szybkie wprowadzanie i aktualizownie danych
 • Uproszczona obsługa reklamacji
 • Ograniczenie kosztów wsparcia działu IT
 • Zwiększenie jakości obsługi Klienta
 • Zwiększenie wydajności i dokładności obsługi procesów
 • Eliminacja pracochłonności poszczególnych procesów
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Szybkie zarządzanie zmianami

Wybrane funkcjonalności

Rozbudowany moduł kalendarza

Niezwykle bogaty w funkcje.
Z łatwością zdefiniujemy w nim listę zadań dla:
- każdego użytkownika
- każdego stanowiska
- każdego urządzenia
- każdej lokalizacji

Elastyczne zarządzanie

umożliwia stworzenie szczegółowego planu działań na cały rok przy jednoczesnej możliwości zaplanowania wybranych dni/każdego dnia w tygodniu / miesiącu / roku w sposób indywidualny i niestandardowy, np. serwisowanie urządzeń, święta, dzień wolny od pracy.

Dodawanie nowych zadań

czy modyfikowanie istniejących jest wyjątkowo szybkie, proste i intuicyjne.

Czas trwania poszczególnych procesów

czy zadań może być również dodatkowo zdefiniowany w systemie, np. czas danego zadania zgodny z dokumentacją jakościową.

Automatyczne powiadomienia

ułatwiają planowanie procesów, informują użytkownika, że czas trwania poszczególnego zadania może kolidować z innym wcześniej wprowadzonym.

Aktualny widok zadań na każdy dzień.

Funkcja autoscroll

automatycznie scrolluje listę zadań do aktualnej godziny. Monitoring przebiegu całego procesu o konkretnej porze dnia, poprzez automatyczne odznaczanie wykonanych zadań.

Wydruk listy zadań

Listę zadań na dany dzień możemy wydrukować bezpośrednio z poziomu systemu zarówno dla wszystkich urządzeń jak i dla każdego urządzeń z osobna

Lista procedur w procesie

Możliwość kontroli jakie procesy zostały zakończone. Możliwość zaplanowania kolejnych etapów procesu

Historia

Każdy użytkownik/ operator ma wgląd w historię poprzednich procesów: jakim procedurom został poddany dany detal kiedy były realizowane kto był za nie odpowiedzialny inne - pełna dowolność

Dodawanie zdjęć i plików oraz ich podgląd przy każdym zadaniu

Każdy użytkownik może dodawać zdjęcia, pliki lub notatki z konkretnego etapu procesu np. : Raport z kontroli jakości Zdjęcie obrazujące wadę jakościową Inne - pełna dowolność!

Moduł aktywnych zadań

Możliwość zdefiniowania statusu zadania, według określonych kryteriów np: potwierdzony / wykonany niepotwierdzony / w toku. Ustawianie priorytetów zadań dla poszczególnych stanowisk/urządzeń

Dodawanie notatek

W karcie zadania możemy wpisywać i drukować notatki oraz zdefiniować template notatki np.: logo producenta, stopka, podpis, adres oraz inne - pełna dowolność!

Statusy zadań

Jeżeli bazujemy na sugestiach produkcyjnych mamy możliwość dodania dowolnych sugestii. Mogą mieć one status np. „Nie potwierdzone”

Odpowiedzialność użytkowników

W przypadku zadań możemy zaznaczać jaki użytkownik jest odpowiedzialny za konkretną czynność w procesie

Definiowanie czynności nietandardowych

W sytuacji, gdy detal otrzymuje status „Rework”, lub jest to detal niestandardowy dla zamówienia o krótkich seriach możemy definiować kolejną czynność niestandardową.

Zewnętrzny widget do samodzielnej rezerwacji
przez Klienta wizyt lub zleceń.

System umożliwia wystawienie na zewnątrz widgetu,
który umożliwi zdalne rejestracje zleceń / wizyt na dane urządzenie w danej placówce.

System automatycznie weryfikuje czy są wolne sloty / stanowiska w konkretnych terminach i wybranej lokalizacji.
Zlecenie "zdalne" musi zostać zaakceptowane, dlatego jest wyróżnione w kalendarzu w dodatkowy sposób.

Dzięki temu jest widoczne i nie zajmuje miejsca w kalendarzu, aż do momentu jego akceptacji.
Klient otrzymuje potwierdzenie zwrotne na maila umówionej wizyty czy złożonego zlecenia.

Co wyróżnia eWorkplan
od innych narzędzi do planowania?

Jesteśmy w stanie zintegrować się z każdym
innym systemem działającym już w firmie.
Jest szeroko konfigurowalny
- łatwy w dostosowaniu
pod potrzeby Klienta.
Został zaprojektowany
z myślą o niezawodności
i skalowalności.
Wykazuje ultraszybkie
działanie.
W ramach realizowanych projektów wykorzystujemy sprawdzone technologie i narzędzia.
Tworząc nasze rozwiązania stawiamy na bezpieczeństwo i jakość.

Ważnymi cechami są stabilność i skalowalność, co przekłada się na możliwość dopasowania do każdej organizacji, niezależnie od wielkości i ilosci pracowników.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam wybrać odpowiednie rozwiązania dla poszczególnych procesów Klienta

Ponadto...

 • eWorkplan umożliwia nie tylko planowanie procesów, ale także przechowywanie szerokiej dokumentacji, np. technicznej, jakościowej, jak również wszelkiego rodzaju zdjęć, raportów, instrukcji.
 • Dodatkowo automatyzację procesów wspiera możliwość bezpośredniej z systemu komunikacji przez bramki sms/e-mail, a także opcja generowania pdf- ów, raportów. Możliwa także na zasadzie zdefiniowanych automatycznych powiadomień np. zakończenie zadania/awaria lub nowo wprowadzonych np. nowa reklamacja/zmiana zadania , poprzez wiadomości: sms, e-mail lub aplikacje.
 • eWorkplan - to profesjonalny system, który dostosowuje się w pełni do urządzeń mobilnych.
 • Każda funkcjonalność tego produktu działa w pełnej wersji na wszystkich urządzeniach mobilnych: PC, tablet, telefon.
 • eWorkplan - to także wyjątkowy interfejs użytkownika, który nie tylko świetnie wygląda, ale dodatkowo sprawnie działa od strony Klienta.
 • Prosta i sprawna nawigacja – przemieszczanie zadań przy użyciu myszki/palca na wybrany dzień, godzinę, inny tydzień lub miesiąc.
 • Dostarczamy narzędzie, które w elastyczny sposób jesteśmy w stanie dopasować do każdego procesu klienta.
 • Administrator systemu ma bardzo szeroką możliwość modyfikowania zawartych treści w systemie i ich funkcjonalności.